Identifiering av brandfarliga lastbilar

Brandfarliga fordon måste identifieras och slussas bort före körning in i tunneln. Vehicle hot spot detector VHD kombinerar 3D-data från 2D-LiDAR-sensorn LMS511 och temperaturdata från infraröda kameror. Därmed kan enskilda fordonskomponenter (t.ex. hjulen) skiljas åt och kontrolleras med hjälp av individuella temperaturgränsvärden, utan att trafikflödet påverkas.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Identifiera överhettade fordonsdelar helt automatiskt
  • Helautomatisk identifiering av överhettade fordon
  • Inställningsbara larmgränser för olika fordonszoner
  • 3D-visualisering av fordon
  • Tilläggsfunktioner för exempelvis detektering av nummerskylt, skylt för farligt gods och höjd
  • Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
  • LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder
  Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig

Prevent vehicle fires on roadways: VHD Pro (Vehicle Hot Spot Detector) from SICK