Positionsbestämning vid slussportar

Den linjära absolutgivaren KH53 registrerar slussportens position vid stängningen, så att den kan regleras optimalt. Tack vare den beröringsfria tekniken arbetar detta system slitagefritt och exakt även i krävande omgivningar.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  För de tuffaste miljöerna – linjär absolutgivare i heavy-duty-utförande
  • Beröringsfri längdmätning – underhållsfri, robust, lång livslängd
  • Hög reproducerbarhet (0,3 mm / 1 mm), hög systemupplösning (0,1 mm)
  • SSI- och PROFIBUS-gränssnitt
  • Absolut positionsbestämning
  • Mätsträckor upp till 1 700 m möjliga
  • Kan användas under extremt tuffa omgivningsförhållanden
  • Höga förflyttningshastigheter upp till 6,6 m/s
  • Avståndstolerans mellan läshuvud och mätelement: upp till 55 mm ± 20 mm möjligt