Områdesövervakning vid slussportar

Felpositionerade vattenfordon i slusskamrarna kan kollidera med portarna. Dessutom kan de fastna i dem, och på så sätt utgöra en risk för personer resp. orsaka dyra skador och stilleståndstider. 2D-LiDAR-sensor LMS511 monteras över slusskammaren. I kombination med den smarta Flexi Soft-säkerhetsstyrningen och självtest på ett definierat testmål övervakas tillförlitligt om ett vattenfordon kommer för nära slussportarna. På LMS511 kan övervakningsfältet anpassas till vattennivån via en ingångssignal.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
  • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
  • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
  • Automatiska självtestcykler
  • Skräddarsydd styrningskonfiguration
  • Enkel implementering av nya funktioner
  • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser