Fartygsregistrering på öppet vatten

Vattenfordon som närmar sig ska identifieras i tid, för en optimal koordination av slussarna eller styrningen av automatiska klaffbroar. 2D-LiDAR-sensorn LD-LRS har en räckvidd på maximalt 250 m – perfekt för användning på mycket breda vattenvägar.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  En effektiv laserscanner med stor räckvidd för utomhusbruk
  • Stor räckvidd även på mörka ytor
  • Hög vinkelupplösning på upp till 0,0625 grader
  • Hög okänslighet mot direkt solljus
  • Synkronövervakning av upp till sex olika fält
  • Liten diameter på laserpunkten även vid stora avstånd