Fartygsregistrering på floder och i kanaler

Vattenfordon som närmar sig ska identifieras i tid, för en optimal koordination av slussarna eller styrningen av automatiska klaffbroar. HISIC450 består av två utomhusfotoceller. Den kan installeras på valfritt avstånd från klaffbron och detekterar fartygen tillförlitligt, även vid dåligt väder.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Höjddetektering av fordon
  • Aluminiumhus med antikorrosionsbeläggning och hög IP-klassning
  • Uppvärmda frontlinser mot imma/frost
  • Väderskydd mot snö, regn och damm
  • Tillbehörsmaterial (väderskyddskåpa, fäste) av rostfritt stål
  • Inställbar känslighet
  • Okänslighet mot störande omgivningsljus