Mätning av tåghjuls- och rälsprofiler

Höghastighetståg och stränga internationella föreskrifter har ökat kraven på tåghjulen och rälsen. För OD Precision är det mycket enkelt att hjälpa till att uppfylla dessa krav: den mäter tåghjuls- och rälsprofilerna exakt på μm. På sätt sörjer sensorn för optimalt inställda tåghjul och en säker räls.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Bestämma varje dimension med hög precision
  • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
  • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
  • Olika ljuspunktsstorlekar
  • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
  • Fristående via RS-422