Bestämning av kontaktledningens position

2D-laserscannern LMS511 monteras på taket på ett inspektionsfordon. Kontaktledningens position bestäms med datauppgifterna. Därmed identifieras om kontaktledningens position avviker horisontellt eller vertikalt från börpositionen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig