Positionsbestämning av kranen

Kranens position måste registreras automatiskt. Användningen utomhus samt de stora avstånden ställer höga krav – ofta pga ojämna mätsträckor som rälssträckor – på mätsystemet. Den linjära absolutgivaren KH53 mäter på ett avstånd av upp till 1 700 m – även under krävande omgivningsförhållanden.