Kollisionsundvikande

För att stöda kranföraren och förhindra kollision med objekt på körsträckan är objektdetekteringssystemet AOS LiDAR en tillförlitlig lösning.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
  • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
  • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
  • Automatiska självtestcykler
  • Skräddarsydd styrningskonfiguration
  • Enkel implementering av nya funktioner
  • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser