Ändlägesövervakning

Om löpvagnen flyttar sig längre än ett definierat område identifieras detta beröringsfritt och därmed även slitagefritt av två redundanta, induktiva givare IQ40. Löpvagnen nödstoppas.