Separering i personslussar

På järnvägsstationer för kollektivtrafiken ser automatiska åtkomstsystem till att endast personer med en giltig biljett transporteras. Flera cylinderformade fotoceller WL15 monteras på ett åtkomstsystem. I kombination med en efterkopplad styrning garanteras att alltid endast en person per öppningsmoment passerar slussen. WL15 arbetar enligt reflektorprincipen och måste därför endast anslutas på en sida av slussen, vilket sparar tid och kostnader.