Trafik

Göra transportvägar effektivare, säkrare och miljövänligare

lösningar

Free Webinars

Sensor and system solutions in the traffic sector

Are you looking for innovative and reliable sensor and system solutions in the traffic sector? Then join one of our free webinars and meet our experts!

ta reda på mer

Tallinns hamn

Exakt fordonsmätning och fordonsklassificering i Tallinns hamn

ta reda på mer

RFID i railway

ta reda på mer

Tåginspektion inline

ta reda på mer
Trafik
Free Webinars
Tallinns hamn
RFID i railway
Tåginspektion inline

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Träffar 1 - 8 av 69

översikt

Göra transportvägar effektivare, säkrare och miljövänligare

En modern trafikstyrning på väg, räls och sjövägar siktar idag på säkerhet, effektivitet och miljötänkande. Robusta sensorlösningar är grunden för tillförlitliga regler- och övervakningssystem. Med lösningar från SICK faller du tillbaka på många års erfarenhet av inomhus- och utomhusbruk: laserscannrar klassificerar fordon inom ramen för vägavgiftsregistreringen. Automationsljusridåer identifierar personer vid tågdörrarna på ett säkert sätt, och analys- och stoftmätare mäter koncentrationen av skadliga ämnen i tunnlarna. Det breda spektrat av innovativa och robusta produkter – kombinerat med en global service- och försäljningsstruktur – gör SICK till ett marknads- och teknikledande företag inom många områden när det gäller dataregistrering inom trafiktekniken.

Trends & News

Tallinns hamn - automatisk trafikstyrning i hamnen

Den gamla stadshamnen i Tallinn är en av de mest trafikerade hamnarna i Östersjön. Hamnoperatören Tallinns hamn har tagit fram ett automatiskt trafikstyrningssystem för att även i framtiden kontrollera den stadigt ökande trafiken och underlätta för resenärerna.

> Ta reda på mer

2D-laserscannrar övervakar perrongdörrar i Seouls tunnelbana

Tunnelbanan i Seoul är själva ryggraden för lokaltrafiken i Sydkoreas huvudstad. Miljoner av passagerare använder varje år det offentliga transportsystemet, vars över 300 stationer nästintill genomgående är utrustade med automatiska perrongdörrar. Majoriteten av dessa övervakas med 2D LiDAR-sensorer från TiM351-produktfamiljen från SICK.

> Ta reda på mer

Skydd av luftledningar i Gotthards-bastunnel

Gotthards-bastunnel öppnade för person- och godstrafik 11 december 2016 efter 17 års byggtid. Laserscannern LMS511PRO från SICK drar sitt strå till stacken att tidtabellen hålls genom att som sensorlösning skydda luftledningarna i världens längsta järnvägstunnel på hela 57 km.

> Ta reda på mer

utmaningar

Detektion

Tillförlitlig detektion av fordon i flytande eller stillastående trafik samt trafikstockningar är en förutsättning för framtidsorienterad trafikplanering och effektiv trafikstyrning. SICK har passande lösningar med hög tillgänglighet och flexibilitet för alla krav.

Klassificering

Som en del av insamlingen av trafikdata t. ex. vid permanent trafikräkning måste fordon klassificeras i en mängd olika klasser, enligt föreskrifter såsom TLS 8+1 (D) eller SWISS10 (CH). Lösningarna från SICK arbetar mycket noggrant: För exakt redovisning och fakturering även i flytande trafik över flera körfiler med fordon som byter fil.

Mätning

SICK är marknads- och teknikledande inom dimensioneringsmätning av lastbilar, 3D-mätning av vägytor och fria utrymmen. Lösningar från SICK mäter exakt och kan certifieras beroende på tillämpning. Dessutom används de för att fastställa fordonshastigheter.

Övervakning och kontroll

I tunneln krävs permanent övervakning av luftkvalitet och siktvärde för trafiksäkerheten. På öppen väg måste dimma identifieras. Lösningar från SICK detekterar även de minsta partikel- och gaskoncentrationerna och mäter sikten vid dimma.

Säkerhet

För breda eller för höga fordon och utstående delar kan orsaka avsevärda skador på infrastrukturen. Förskjuten last kan orsaka skador och olycksfall. SICK erbjuder tillförlitliga och flexibla lösningar för att öka säkerheten utomhus. – beroende på användning även med separata godkännanden från ansvarig revisionsmyndighet.

Tjänster

Tack vare den omfattande specialkunskapen om sensorer för trafikerade vägar erbjuder SICK ingående applikationsrådgivning och kundspecifika tjänstekoncept: Från enkel enhetsinstruktion till detaljerad kurser och långsiktigt underhållsavtal. SICK:s globala närvaro ger en garanti för snabb och effektiv support på plats.

Downloads