Kontakt
Feedback

Trafik

Göra transportvägar effektivare, säkrare och miljövänligare

En modern trafikstyrning på väg, räls och sjövägen siktar idag på säkerhet, effektivitet och miljötänkande. Robusta sensorlösningar är grunden för tillförlitliga regler- och övervakningssystem. Med lösningar från SICK faller du tillbaka på många års erfarenhet av inomhus- och utomhusbruk: laserscannrar klassificerar fordon inom ramen för vägavgiftsregistreringen. Automationsljusridåer identifierar personer vid tågdörrarna på ett säkert sätt, och analys- och stoftmätare mäter koncentrationen av skadliga ämnen i tunnlarna. Det breda spektrat av innovativa och robusta produkter – kombinerat med en global service- och försäljningsstruktur – gör SICK till ett marknads- och teknikledande företag inom många områden när det gäller dataregistrering inom trafiktekniken.

Trafik
Branschsegment 1
Väg
Branschsegment 2
Räls
Branschsegment 3
Sjövägar

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt. 
 
 

From micron to mile. In all dimensions. Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer.  

Ta reda på mer

Upp