Trä

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

MORE THAN A VISION

Våra lösningar för identifiering

mer

Outdoor Safety

Sätt nya gränser

Hög produktivitet är inte bara viktigt inomhus för våra kunder, utan även utomhus. Användningsområdena sträcker sig från övervakning av yttre riskområden till sammanhängande logistikprocesser i och utanför byggnader.

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Smart Factory

Smarta sensorer i den uppkopplade fabriken

mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer
Trä
Produktionslogistik blir smart
MORE THAN A VISION
Outdoor Safety
Samarbete i ögonhöjd
Smart Factory
Industri 4.0 tar fart

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Virkesbranschen ställer stora krav inom många områden. Snabba, säkra och kostnadseffektiva produktionsprocesser är oumbärliga för hög produktivitet inom sågverks-, massaveds- och möbelbranschen. SICK har tagit fram en mängd utmärkta produkter och kompletta systemlösningar, som leder till optimerade produktionsresultat. Som teknikledare inom många områden har SICK som ledande, global utvecklare och tillverkare av smart sensorteknik omfattande kompetens och mångårig erfarenhet inom fabriks-, logistik- och processautomatisering. Låt SICK hjälpa dig att optimera processerna inom träindustrin.

Trends & News

Ett bra snitt - SicoCam med SICK AppSpace

Omständlig, manuell mätning av grundplattor hör till historien. Nu mäter inline-plattmätsystemet SicoCam från Siempelkamp Logistics & Service GmbH fanérskivorna kontinuerligt när de passerar. Mitt i sitter fyra programmerbara InspectorP65x-högkapacitetskameror från SICK och SICK AppSpace. De levererar mätvärden för beräkning av skivdimensioner och sågreglering. Det ger ökad kvalitet på producerade skivor, lägre kassation och ökad produktivitet. Dessutom ökar säkerheten på arbetsplatsen.

> Ta reda på mer

Stapling ger spån

Såg- och träspån försvårar användningen av vanliga säkerhetssensorer i anläggningar för automatiserad träbearbetning. Men när det gäller arbetsskydd, så förväntar man sig att tillförlitliga precisionssensorer gör sitt. En av Europas ledande parkettillverkare Bauwerk Parkett AG använder av den anledningen säkerhetslaserscannern microScan3 för att säkra en stapelrobot. Den innovativa scanningstekniken safeHDDM® gör den immun mot träspån.

> Ta reda på mer

utmaningar

Säkerhet

Träindustrins tuffa miljöer med kringflygande träspån, -splitter och sågspån är en utmaning som kräver robusta, smarta och flexibla säkerhetslösningar. SICK:s breda sortiment inom säkerhetsteknik ger suveränt arbetsskydd. Dessutom har SICK ett omfattande tjänsteutbud med rådgivning, support vid driftsättning samt utbildning och vidareutbildning. Det optimerar träindustrins produktivitet och förebygger maskinstillestånd.

Kvalitetskontroller

Träets naturliga egenskaper och snabba, kopplade produktionsprocesser kräver ett brett produktsortiment map. objektlokalisering, -identifiering och -mätning. Samtliga processteg förutsätter hög tillförlitlighet och ställer höga krav på kvalitetssäkring. Avståndssensorer, 2D- och 3D-visionsensorer och vision-system från SICK stöder i stort sett all slags objektkontroll.

Track-and-trace

SICK:s innovativa lösningar map. materialidentifiering och -spårning gör att det går att få fram transparenta informations- och varuflöden för trävarubranschens hela värdekedja. Synkningen av olika bearbetningsprocesser ger möjlighet till individualiserad och uppkopplad tillverkning på helautomatiserade produktionslinjer.

Flexibel automatisering

Trenden med små partistorlekar och individuella kundönskemål kräver flexibla och automatiserade produktionslinjer. Smarta och kommunicerande sensorer från SICK ger möjlighet till individualiserad tillverkning i massproduktion. Genom att helintegrera den senaste sensortekniken på styrsystemsnivå så går det att anpassa maskinernas produktionsprocesser ned till sensornivå.

Downloads