Kontakt
Feedback

Trä

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Virkesbranschen ställer stora krav inom många områden. Snabba, säkra och kostnadseffektiva produktionsprocesser är oumbärliga för hög produktivitet inom sågverks-, massaveds- och möbelbranschen. SICK har tagit fram en mängd utmärkta produkter och kompletta systemlösningar, som leder till optimerade produktionsresultat. Som teknikledare inom många områden har SICK som ledande, global utvecklare och tillverkare av smart sensorteknik omfattande kompetens och mångårig erfarenhet inom fabriks-, logistik- och processautomatisering. Låt SICK hjälpa dig att optimera processerna inom träindustrin.

Trä
Branschsegment 1
Sågverksindustrin
Branschsegment 2
Massavedsbearbetning
Branschsegment 3
Möbelindustri
Upp