Kvalitetskontroll för blisterförpackningar

Farmaceutiska produkter i blisterförpackningar kontrolleras med avseende på fullständighet och storlek för att höja patientsäkerheten och undvika reklamationer. 2D-visionssensorn InspectorP6xx kontrollerar att blisterförpackningen har fyllts korrekt. Man kan välja mellan en sensor med integrerat objektiv eller flexibelt, utbytbart objektiv, så att man kan optimera bildkvaliteten på enkelt vis. Den mångsidiga Toolbox sörjer för en effektiv produktion även inom ett brett spektrum av kvalitetskontroller.

Alternativt kan applikationen lösas med 3D-visionssensorn Ruler3000. Denna detekterar objektsformer mycket noggrant och identifierar i synnerhet fel på objektytor och brott på ett säkert sätt tack vare tredimensionella bilder.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Dina utmaningar inom kvalitetssäkring kan snabbt lösas
  • 2D-visionssensor inspektion
  • Löser krävande uppgifter inom kvalitetskontroll
  • Verktygskit för närvarokontroll, mätning, kalibrering och lokalisering
  • Anpassa och lägg till SICK Nova-verktyg snabbt
  • Olika siktfält, upplösningar, performance level, optik och belysning
  • Enkelt användargränssnitt, öppnas med webbläsare
  Den snabbaste vägen till High-Performance-3D
  • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
  • 3D-profil vid upp till 7 kHz i fullformat
  • Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
  • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
  • Noggranna 3D-, reflexions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
  • Modulbaserad industridesign, IP65/67
  Okomplicerad närvarokontroll
  • 2D- och 3D-Vision-kontroll
  • Presence-Inspection-applikationer
  • Okomplicerat användargränssnitt, öppnas med webbläsare
  • Val av siktfält, upplösning, prestanda, optik och belysning till den valda sensorn
  • Stöd för plug-in-verktyg
  • Fältbuss och TCP/IP
  Användarvänlig. Kompakt. Flexibel.
  • Medföljande och förinstallerad SensorApp Quality Inspection
  • Kompakt, robust IP65-hus med vridbar kontaktenhet
  • Kraftfulla lysdioder, förstklassigt objektiv och Teach-Autofokus
  • Många olika kommunikationsgränssnitt
  • Utförande av kompatibla SICK AppSpace-SensorApp
  • Kan programmeras med SICK AppStudio
  Konfigurerbar. Programmeringsbar. Kompakt. Flexibel.
  • 2D-visionsensorer med 1,3 och 1,9 megapixel
  • Konfiguration av SensorApps i webbläsare
  • Programmering av nya SensorApps i SICK AppStudio
  • Flexibla S- och C-Mount-objektiv och integrerad belysning
  • Laser-injusteringshjälp, signalton och feedbackspot
  • Inklusive tidsbegränsad HALCON-licens och SICK Algorithm Library