Health Care Manufacturing

Uppnå mer med intelligenta sensorer

mer

Hygienic Solutions

Hygienanpassade sensorlösningar för de mest skilda utmaningar

mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Funktionssäkerhet

Öka produktiviteten – med säkerhetslösningar från SICK

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

mer
Health Care Manufacturing
Hygienic Solutions
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Funktionssäkerhet

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Fylla kapslar, pressa tabletter, fylla på blisterförpackningar, fylla på sprutor, placera bipacksedlar, noggrann etikettering och orderplockning av tuber och deglar – Exempel på dagliga förpackningsuppgifter inom läkemedelsindustrin som ställer höga krav på tillförlitlig påfyllnings- och dokumentationskapacitet. SICK har också lösningar som är lämpliga som skydd mot piratkopiering (varumärkesförfalskning).

Kosmetik lever av sina märkesmyter, vilket kräver särskilt högklassiga och sofistikerade förpackningar. Fantasifulla flakonger med skimrande ytor ställer stora krav på etikettens placering. Mängden optiskt störande koder måste reduceras och kraven på skydd mot varumärkesförfalskning måste uppfyllas – utmaningar som de intelligenta sensorsystemen från SICK alltid lyckas lösa.

Trends & News

SICK-sensorer styr apoteksrobot

Det finska företaget Capps Oy har utvecklat ett automatiskt lagersystem för apotek som baseras på ett helt nytt koncept. Maskinen behöver bara en bråkdel av utrymmet hos ett vanligt lager, men rymmer ändå betydligt fler produkter.

> Mer

Högsta prestanda tack vare extra höjdkontroll

Företaget scanware electronic GmbH i Bickenbach utvecklar och tillverkar inspektionssystem för 3D-kvalitetskontroll av farmaceutiska produkter i förpackningsprocessen. Tillverkare av förpackningsmaskiner och läkemedelsföretag skapar testuppgifter som inte längre kan lösas med hjälp av 2D-visionssensorer.

> Mer

För att allt ska gå runt: Spårbarhet av läkemedel utan avbrott

Förfalskade läkemedel orsakar stora ekonomiska förluster, medför hälsorisker och minskar patienternas förtroende. Därför har läkemedelsindustrin åtagit sig att genomföra Eu-direktivet 2011/62 / EU till 2018. Detta direktiv om förfalskning ska ge spårbarhet och transparens i leverantörskedjan.

> Mer

Downloads