Kontakt
Feedback

Tillverkning för sjukvården

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Fylla kapslar, pressa tabletter, fylla på blisterförpackningar, fylla på sprutor, placera bipacksedlar, noggrann etikettering och orderplockning av tuber och deglar – Exempel på dagliga förpackningsuppgifter inom läkemedelsindustrin som ställer höga krav på tillförlitlig påfyllnings- och dokumentationskapacitet. SICK har också lösningar som är lämpliga som skydd mot piratkopiering (varumärkesförfalskning).

Kosmetik lever av sina märkesmyter, vilket kräver särskilt högklassiga och sofistikerade förpackningar. Fantasifulla flakonger med skimrande ytor ställer stora krav på etikettens placering. Mängden optiskt störande koder måste reduceras och kraven på skydd mot varumärkesförfalskning måste uppfyllas – utmaningar som de intelligenta sensorsystemen från SICK alltid lyckas lösa.

Tillverkning för sjukvården
Branschsegment 1
Primärförpackning
Branschsegment 2
Sekundärförpackning
Branschsegment 3
Labbautomatisering

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt. 
 
 
Upp