Textil

Lösningar för den digital omställningen inom textilindustrin

lösningar

Smart Factory

Smarta sensorer i den uppkopplade fabriken

mer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer
Textil
Smart Factory
Logistiken blir smart
Industri 4.0 tar fart
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar
Samarbete i ögonhöjd

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Lösningar för den digital omställningen inom textilindustrin

Textilindustrin förändras och kännetecknas inte längre bara av intelligent sensorteknologi direkt på maskinen. Ett mycket funktionellt flöde av varor och data blir allt viktigare när det gäller att optimera produktionen. Detta gäller också för varulogistiken dvs. identifiering, spårbarhet och positionsbestämning av varor med hjälp av olika track and trace-lösningar. Mervärde i betydelsen Industri 4.0 skapas med digitalisering och intelligent nätverksproduktion. Genom horisontellt och vertikalt datautbyte kan information användas för exempelvis förutseende underhåll, tillståndsövervakning eller till och med en transparent textilproduktion. SICK erbjuder lämplig produktportfölj för dessa krav – smarta lösningar för hela värdekedjan.

Trends & News

Automatiserad varuingång tack vare middleware och vertikal integration

Digitaliseringsmöjligheterna ligger inte bara i produktionen. För att kunna utnyttja dem i hela leveranskedjan krävs en ny förståelse för logistik - från upphandling till lager och produktion till distributionslogistik. För en paket- och logistiktjänsteleverantör utrustade SICK den nya distributionscentralen åt en märkestillverkar inom textilsektorn med en RFID-baserad automatisk inspektion av varuingången.

> Ta reda på mer

Transponderns marriage line

Även mode- och klädindustrin digitaliseras allt mer. Möjligheterna sträcker sig från märkning av varorna via presentationen i butiken till integrationen med webbshoppen. Som tidigare meddelats kommer, som en del av det aktuella nyinriktningsprogrammet, GERRY WEBER-gruppen, med ”FIT4GROWTH och framöver, att fokusera ännu mer än tidigare på digitalisering och utnyttja potentialen med många kanaler.

> Ta reda på mer

SPEETEC®

SPEETEC® spränger gränserna vid övervakning av rörelser. Beröringsfri och utan mätanordning eller skala registrerar den på ett tillförlitligt sätt längder, positioner och hastigheter på föremål och ytor av alla slag, oavsett om det handlar om varor på rulle eller styckegods, papper, plast, metall, trä eller textil. Dess fördelar är särskilt tydliga på känsliga eller mjuka ytor, eftersom dessa kan skadas av konventionella taktila sensorer. Den är slitage- och underhållsfri och fungerar så ekonomiskt att investeringen betalar för sig själv på mycket kort tid.

> Ta reda på mer

utmaningar

Flexibel automatisering

Den ökande automatiseringen inom textilindustrin och uppfyllandet av individuella kundkrav kräver allt mer en mycket flexibel, effektiv produktion och hög diagnostisk kapacitet. Intelligenta sensorer från SICK programmerar sig själva, är diagnostiserbara och genomför både en utvärdering och återförande av sensordata i processen. De bidrar därför betydligt till att uppfylla dessa krav.

Säkerhet

Samspelet mellan människa och maskin möjliggör produktivitetsökningar men kräver samtidigt genomtänkta säkerhetskoncept. SICK erbjuder en bred portfölj av säkerhetslösningar som är mycket integrerade i befintliga maskin- och systemkontroller och kompletteras av ett omfattande utbud av tjänster med rådgivning, idrifttagning, träning och utbildning.

Kvalitetskontroll

Inom textilindustrin är hög materialkvalitet mycket viktig. Vid kontroll av kvaliteten på olika material har SICK rätt lösning redo för en mängd olika applikationer. Avståndssensorer såväl som visionssensorer och -system från SICK stöder nästan alla typer av kontroller och säkerställer den höga kvalitetsnivå som krävs.

Track and trace

En automatiserad produktionsprocess och ett optimerat materialflöde är förutsättningen för tillförlitlig objektidentifiering och sömlös spårbarhet. SICK erbjuder ett brett utbud av intelligenta lösningar för dessa uppgifter – från permanent installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D- och 3D-koder till RFID-teknik och ultrabredbandslösningar.

Downloads