Mätning av diametern på en kiseltacka

Distanssensorn OD Precision används för exakt uppmätning av tackorna för att optimera utbytet av kiselwafers ur tackorna. Den ojämna och glänsande ytan utgör inga problem och kräver ingen tidsödande omkalibrering.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Bestämma varje dimension med hög precision
  • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
  • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
  • Olika ljuspunktsstorlekar
  • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
  • Fristående via RS-422