Sågspårsinspektion mha. displacement-mätsensorer

Utmatningen av solcellsplattorna kan ske så tidigt som möjligt tack vare djupmätningen av sågspåren direkt efter trådsågsprocessen. Displacement-mätsensor OD5000 ger snabb processpassage för precisionsinspektion av sågspåren tack vare hög mätfrekvens.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den effektiva mätexperten
  • Mätfrekvens upp till 80 kHz
  • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
  • Webbservergränssnitt för parametrering
  • Innovativ utvärderingsalgoritm
  • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
  • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål