Mätning av sågskador på solcellswafers

Ytkvaliteten hos sågade wafers kontrolleras och utsorteras så tidigt som möjligt. Sågningsojämnheter på grund av förskjutning av sågvajern detekteras med distansgivaren OD Precision (repetitionsnoggrannhet > 1 μm). Tre läshuvuden kan anslutas till en och samma utvärderingsenhet. Därigenom reduceras mängden kasserat material.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Bestämma varje dimension med hög precision
  • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
  • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
  • Olika ljuspunktsstorlekar
  • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
  • Fristående via RS-422