Identifiering av direktmarkerade 2D-koder på solcellswafers

Direkt markerade kiselwafers är spårbara vilket bidrar till att förbättra processen och således till att höja kvaliteten. Den lasermarkerade 2D-koden måste emellertid vara så liten som möjligt för att passa in med det senare anbringade metalliseringstrycket och inte sänka solcellens prestanda. Ju längre kiselwafers eller solceller kommit i tillverkningsprocessen, desto svårare blir identifieringen (t.ex. på grund av beläggningar). Lector620 har utvecklats speciellt för sådana krävande användningsområden.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Perfekt sikt – i alla ljus
  • Kraftfull DPM-avkodare
  • Okänslig för externt ljus
  • Ljusstarka LED-lampor i rött, blått och infrarött
  • Omfattande optiska tillbehör som polariserande filter eller kupolfäste
  • Inställningsassistent med autofokus, lasersikte, grön feedback-LED
  • Innovativ datahantering med sorterings-, filter- och utgåveformatering