Kvalitetsövervakning av tunnskikts-solenergimoduler med 3D-visionskamera

Vid övervakning av glasytan är 2D- och 3D-registreringar mycket viktiga. SICK kombinerar dessa båda tekniker i en och samma enhet, Color Ranger E: 2D-registrering för detektering av ytdefekter, 3D-registrering för inspektion av djupet. Bristfälliga laserprocesser påverkar lamineringsprocessen negativt vilket visar sig i tunnskiktsmodulens kvalitet. 3D-inspektion fungerar däremot snabbt och med hög precision. Det inspekterade glassubstratet går igenom flera processer – och var och en av dessa kräver en mycket noggrann granskning av kvaliteten. 3D-bildbearbetningen upptäcker därvid defekter som inte detekterats av 2D.