Solenergi

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Batteri

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Tuffa omgivningsvillkor

I elektronik-, halvledar-, solenergi- och batteriindustrin

mer
Solenergi
Batteri
Produktionslogistik blir smart
Tuffa omgivningsvillkor

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Fossila bränslen hör fortfarande till de mest utnyttjade energikällorna men tekniken utvecklas allt mer mot ett nytänkande med omsorg om miljön. Dock krävs mer effektiva solenergimoduler, förbättrande automatiseringsprocesser och reducerade avfallsmängder. Tunna, sköra kiselwafers går lätt sönder under en snabb automatiserad produktion om man inte har intelligenta sensorsystem för detektering och positionering. Kameror och mjukvaror är speciellt konfigurerade för kontrastfattiga solceller och solenergimoduler. Kontinuerlig spårbarhet är en viktig del av kvalitetskontrollen. SICK är ledande leverantör av lösningar för kodidentifiering – och detta gäller genom hela produktionsprocessen. Ecoline-produkterna är SICK:s portfölj för applikationer som inte kräver någon utstuderad avkänning, men som kräver överlägsen kvalitet.

Trends & News

Lysdiod med blått ljus: Lösningen för detektion av kraftigt ljusabsorberande objekt

Miniatyrfotocellerna WTB2S-2 Blue används där vanliga sensorer med rött ljus stöter på problem. Produkten identifierar till och med kraftigt ljusabsorberande objekt, t.ex. mörkblå solceller. Tack vare det robusta huset är miniatyrfotocellerna även lämpliga för användning i med tuffa omgivningsvillkor.

> Mer

Nivåmätning av korrosiva kemikalier i processanläggningar för solcellswafers

I många branscher ingår utmanande omgivningsvillkor av alla typer i den dagliga produktionen. System och sensorer som säkerställer en säker produktionsprocess behöver särskilt skydd mot kraftig nedsmutsning eller aggressiva kemikalier. I kärnprocesserna för solcellstillverkning är exempelvis kemikalier oumbärliga för ytbehandling och rengöring av solcellswafers. Nivåerna i kemikalietankarna måste övervakas kontinuerligt av sensorer. De Teflon®-inkapslade ultraljuds-nivåsensorerna UP56 Pure levererar exakta, kontinuerliga resultat.

> Mer

Optimera processer i solkraftverk - sol under ström

Beroende på anläggningens kapacitet och läge förser solkraftverken hela regioner med miljövänlig energi under hela dagen. De driftansvariga blir dock bara på gott humör när anläggningar körs optimalt - med hög effektivitet, tillförlitlig tillgänglighet och lönsamhet. Därför är det absolut nödvändigt att använda sensorer på många ställen i processkedjan.

> Mer

utmaningar

Detektering och mätning

Den krävande hanteringen av wafers, deras specifika ytegenskaper och korta cykeltider vid tillverkning av solcellswafer och solceller innebär utmaningar för anläggningstillverkare och producenter inom solenergiindustrin. SICK erbjuder en mycket bred produktportfölj av sensorer och sensorlösningar för att hantera dessa uppgifter.

Säkerhet

Sammankopplingen av tillverkningsautomater och halvautomatiska monteringsceller kräver intelligenta och flexibla säkerhetskoncept. SICK:s säkerhetslösningar säkerställer skyddet av manöverpersonalen, optimerar produktionen, reducerar maskinens ytbehov och stilleståndstider.

Identifiering

Tillförlitlig objektdetektion är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har en bred portfölj med fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D-koder och RFID-teknik.

Övervakning och kontroll

Effektiviteten hos en solenergimodul avgör dess framgång på marknaden. Därför gäller mycket höga krav och mycket höga kvalitetssäkringskrav vid tillverkning av solcellswafers, solceller och moduler. Mätsensor för felaktig plats och 2D-visionssensorer och 2D-visionssensorsystem från SICK kan användas för nästan alla typer av kontroller i tillverkningen av solcellswafers, solceller och moduler.

Downloads