Kontakt
Feedback

Solenergi

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Fossila bränslen hör fortfarande till de mest utnyttjade energikällorna men tekniken utvecklas allt mer mot ett nytänkande med omsorg om miljön. Dock krävs mer effektiva solenergimoduler, förbättrande automatiseringsprocesser och reducerade avfallsmängder. Tunna, sköra kiselwafers går lätt sönder under en snabb automatiserad produktion om man inte har intelligenta sensorsystem för detektering och positionering. Kameror och mjukvaror är speciellt konfigurerade för kontrastfattiga solceller och solenergimoduler. Kontinuerlig spårbarhet är en viktig del av kvalitetskontrollen. SICK är ledande leverantör av lösningar för kodidentifiering – och detta gäller genom hela produktionsprocessen. Ecoline-produkterna är SICK:s portfölj för applikationer som inte kräver någon utstuderad avkänning, men som kräver överlägsen kvalitet.

Solenergi
Branschsegment 1
Waferproduktion
Branschsegment 2
Cellproduktion
Branschsegment 3
Modultillverkning
Branschsegment 4
Tunnskiktsproduktion

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Upp