Säkerhet i samarbetande robotapplikationer

Safe Robotics Area Protection är ett säkerhetssystem för att säkra samarbetet i robotapplikationer. Systemet ger operatören ett säkert fritt tillträde till robotens riskområde. På så sätt optimeras arbetsprocesser. Det är möjligt genom enkel anpassning av fältsatserna de säkra laserscannrarna till kraven för respektive steg i tillverkningsprocessen. Roboten reducerar hastigheten när operatören närmar sig, beroende på föreliggande avstånd. En reducering i två steg eller ökad robothastighet minskar stilleståndstider och medför högre produktivitet.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Öppen åtkomst för säker produktivitet
  • Består av maskinvara samt program eller styrlogik med testade säkerhetsfunktioner
  • Generiska och tillverkarspecifika varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Dokumentationen med kopplingsschema, SISTEMA-fil och bruksanvisning
  • Automatisk återstart av roboten är möjlig
  • Performance Level (PL) d

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer