Kontakt
Feedback

Tryckövervakning i vakuumplockningsgrippern

Vakuumplockningsgrippern för en robot plockar färdiga delar i en gjutform. Med sina övertrycks- och vakuummätområden är tryckgivaren PAC50 lämplig för bestämning och övervakning av insugningstrycket i vakuumplockningsgrippern. De analoga utgångssignalerna för PAC50 kan inverteras speciellt för vakuummätområden.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj PAC50
  Övervakar trycket bättre
  • Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
  • Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
  • Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
  • Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
  • Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
  • Variant för läckdetektering
  • IO-Link
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Upp