Säker robotplattform för slutkontroll av navigationssystem

En robotplattform greppar navigationssystemen från ett transportband i en redundant teststation och tillför dem till testautomaten för slutgiltigt kvalitetskontroll. Efter avslutad test sätter roboten tillbaka komponenten på transportbandet. Säkerheten i samarbetet mellan människa och maskin övervakas av två säkra laserscannrar S300 Advanced och den säkra styrningen Flexi Soft. Roboten reducerar hastigheten ner till stopp när säkerhetsfälten bryts och ger möjlighet för en automatisk återstart när skyddsfälten lämnas igen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
  • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
  • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
  • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
  • Säker övervakning av drivanordningar
  • Säker analogvärdesövervakning
  • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
  Liten RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd
  • Aktiveringsområde upp till 14 mm
  • Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
  • Sensorn kan aktiveras från tre sidor
  • Fyra olika aktivatorer finns
  • Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer
  RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd
  • Aktiveringsområde upp till 25 mm
  • Universellt kodade och tydligt kodade sensorer upp till IP-klassning IP 69K
  • Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Två OSSD-säkerhetsutgångar
  • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer möjlig (beroende på variant)
  • Lysdiod-statusindikering
  • Kantområdesindikering och magnetisk hållkraft (tillval)
  • Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
  Säker optimering av produktionsprocessen
  • Kompakt konstruktion
  • 2 m eller 3 m räckvidd för skyddsfält
  • Scanningsvinkel 270°
  • 4 omkopplingsbara fältposter
  • Systemstickkontakt med integrerat konfigurationsminne
  • Gränssnitt (EFI) för säker SICK-enhetskommunikation
  • Utdata för mätdata via RS-422
  • Kontur som referens för vertikala applikationer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer