Robotar

Smarta sensorer för effektiv robotanvändning

Se trailer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Safe Robotics

Säkerhet och produktivitet i robotsystem

Se trailer

Robot Vision

Våra produkter och lösningar för Robot Vision

Se trailer

End-of-Arm Tooling

SICK har beprövade sensorsystem för grippers och robotverktyg som möjliggör arbete med fingertoppskänsla vid End-of-Arm Tooling.

Se trailer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer
Robotar
Samarbete i ögonhöjd
Safe Robotics
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Produktionslogistik blir smart

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Smarta sensorer för effektiv robotanvändning

SICK har ett stort urval av innovativa och intelligenta sensorer med olika mätprocedurer, som t.ex. triangulering, mätning av ljustid, digital bildbehandling eller ljussnitt. Denna mångfald möjliggör en hög flexibilitet vid generering, behandling och överföring av mätdata och uppfyller de olika krav som ställs på robotstyrningssystem. Tillsammans med kunderna implementerar SICK generella säkerhetskoncept för robotceller enligt gällande standarder. Med branschövergripande kompetens och sensorkompetens är SICK en perfekt partner för robotapplikationer.

Trends & News

Robot Operating System (ROS) med SICK och KEBA: mångfald och förenkling

Det blir mycket enklare om vi alla talar samma språk. Men kommunikation är inte bara viktigt för människor emellan, utan även mellan människa och maskin, mellan robot och maskinstyrning, mellan applikation och moln. För robotiken är programmet med öppen källkod för robotstyrning ROS ett universalspråk för sådana utmaningar.

> Mer

Cobots Claus & Clara: samarbetande robotik med SICK Safety

Continental är en världsledande underleverantör till fordonsindustrin. Den ökande mångfalden av olika modeller och varianter av fordonsmodeller med kortare produktionscykler inom fordonsindustrin ökar även kraven på dynamiken hos underleverantörerna.

> Mer

Det tunga blir lätt – säkerhetslösning för en mobil robot för tung last

Människa och robot kommer allt närmare varandra i den moderna produktionen. Skyddsstaket försvinner och platsflexibla robotar krävs för att genomföra flexibla men samtidigt säkra automationslösningar i enlighet med industri 4.0.

> Mer

utmaningar

Robot Vision Fokus hamnar allt oftare på kamerabaserade lösningar som utökar robotens synfält. Med Vision-tekniken från SICK lokaliserar och identifierar roboten fördefinierade objekt och avgör själv hur den ska greppa resp. del. Mekaniska påbyggnader som objektstyrningar blir då överflödiga. Det går även att mäta och göra kvalitetsinspektioner. På så vis kontrollerar t.ex. optiska övervakningssystem position och kvalitet vid produkternas fogningsprocess och harmoniserar förloppet.
Safe Robotics Tätt och samtidigt säkert samarbete mellan människa och robot är en förutsättning för hög produktivitet, ökande effektivitet och förbättrad ergonomi. Säkerhetstekniken spelar en nyckelroll här. Det omfattande sortimentet med säkerhetslösningar från SICK ger människor obegränsat och säkert tillträde i robotsystemet och minskar uppehåll i produktionen. Detta möjliggörs genom en adaptiv miljöuppfattning med hjälp av intelligenta och pålitliga sensorer och säkra system.
End-of-Arm Tooling Gripararmarnas känslighet är alltid avgörande vid flexibel produktion och partistorlek 1. Smart objektdetektering är nyckeln till komplexa, automatiserade tillämpningar. Då kan ljuskällor och detekteringsfunktioner anpassas till och förinställas för speciella objektegenskaper som t.ex. material, yta eller form. De smarta sensorerna från SICK täcker in alla användningsområden för End-of-Arm Tooling och matchande matningssystem.
Position Feedback

Motor-Feedback-systemen ger robotsystemen data map. hastighet och position samt status på styr- och reglersystemets drivningar. Det utgör den sensoriska grunden för alla robotrörelser. De smarta givarna för smarta motorer från SICK är i centrum och gör nödvändig data för effektiv styrning av robot och anläggning tillgänglig.

Downloads