Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Se videon

Materialförvaltning

Orientering för mervärde

mer

Datahantering

Håll koll på alla trådar

mer

Materiallagring

Högst upp på toppen

mer

Materiallastning och -lossning

Håll dig i rätt takt

mer

Materialtransport

Allt på rätt väg

mer
Produktionslogistik blir smart
Materialförvaltning
Datahantering
Materiallagring
Materiallastning och -lossning
Materialtransport

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

produktionslogistik

Cirkeln sluts – sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Produktion och intralogistik kompletterar varandra. Det som brukade uppfattas som två olika discipliner växer alltmer samman genom framstegen inom automatisering och digitalisering. Målet är att göra materialflödet helt transparent, från inleverans av material till utleverans av den färdiga produkten. Att äntligen få veta var allt finns är en förutsättning för smart sammankopplad produktion.

För detta ändamål erbjuder SICK ett brett utbud av sensorlösningar: från enskilda produkter via programvara till tjänster som är lika individuella och varierade som kundens krav. Varje produktion är annorlunda. Det är därför det är så viktigt att se helheten. Detta står SICK för med sin 360-graders strategi för optimering av hela värdekedjan - så att även det allra minsta hörnet av produktionen kan belysas för att täcka luckor: vid identifiering, lokalisering och i hanteringen av lagrings- och leveranskedjan.

På så vis blir allt kvar i flödet. Och produktionslogistiken blir smart.

Materialförvaltning

Orientering för mervärde

När är vilken del var? För den optimala produktionsprocessen är det exakta svaret på denna fråga själva nyckeln till framgång. Teman lokalisering och identifiering bildar själva grunden för bättre materialhantering inom produktionen: Sensorer för lokalisering, som exempelvis baseras på ultrabredbands-, LiDAR- eller RFID-teknik, möjliggör full transparens över alla relevanta objekt för tillverkningen. Detta omfattar både lagring av råmaterial och produktionsmedel av alla slag, såväl som tillhörande behållarhantering. På så vis blir materialflödet transparent och spårbart från början.

Identifiering

Vem är jag? En tillförlitlig identifiering av produkter är själva förutsättningen för felfria förlopp inom produktionsprocesser. På så vis går det att förhindra förväxlingar och garantera spårbarhet. SICK erbjuder ett brett utbud av identifieringslösningar: Laserscanner för 1D-koder, kamerabaserad kodläsare för 1D- och 2D-koder och optisk teckenigenkänning, RFID-skriv-/läsenheter, handhållen streckkodsläsare, magnetkodade identifieringslösning, spårbarhetssystem och ultrabredbandslösningar.

> Hitta den lösning som passar dig

Lokalisering

Var är jag? Endast när man kan svara exakt på frågan var alla objekt befinner sig kan man skapa effektivitet inom hela produktionskedjan. Det kan handla om lokalisering av små objekt såväl som för stora fordon. SICK erbjuder omfattande lokaliseringslösningar för övervakning, styrning, distribution och datautvärdering av rörliga tillgångar och autonoma plattformar inomhus. Oavsett om det rör sig om spårstyrning eller rasterlokalisering, LiDAR-lokalisering eller taggbaserad lokalisering – Asset Analytics är lösningen för de mest komplexa uppgifter.

> Hitta den lösning som passar dig

Behållarhantering

Var är jag i det hela? Oavsett i vilken form råmaterial förs in i produktionskedjan, oavsett om de kommer i behållare, i lådor, på paletter eller som bulkmaterial: För alla typer av behållare erbjuder SICK sensorlösningar för tillgänglighetskontroll, identifiering, klassificering eller automatiserad tillståndsidentifiering. Effektiv hantering av behållare med hjälp av intelligenta sensorer ger smidiga produktionsförkopp eftersom det alltid finns tillräckligt med behållare. Detta minskar även kostnaderna för lagerhållning efter som man inte behöver lagra allt för många behållare.

> Hitta den lösning som passar dig

Datahantering

Håll koll på alla trådar

Många data kan endast användas om de integreras i befintlig logistik- och maskinarkitektur. En särskild utmaning inom detta ligger i att kunna lösa både vertikal och horisontell integration: Gränserna mellan nätverk eller olika programvarusystem måste överbryggas, ibland även över företagsgränser. SICK erbjuder lösningar för anslutningsteknik och mellanprogramvara. Dessa lösningar säkerställer att den insamlade informationen kan hämtas överallt och när som helst och användas på ett lönsamt sätt. Dataregistrering vid lastning och avlastning, under varutransporter och i produktionsprocesser kan ske snabbt och flexibelt för nästan alla typer av gods tack vare den senaste RFID- och kodläsningstekniken . Omfattande Analytics-applikationer följer hela datahanteringen.

Anslutningsteknik

Allt är helt sammankopplat. Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Intelligenta sensorsystem stöder dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande processer även inom produktionslogistik. Sensorerna registrerar reella driftstatusar, omvandlar dessa till digitala data och skickar vidare dem automatiskt till processtyrningen. SICK erbjuder en rad av gateways för att sluta glappen mellan maskinstyrning och processtyrningens IT-landskap.

> Hitta den lösning som passar dig

Mellanprogramvara

Bra ”connections”. Klassiska lösningar med mellanprogramvara ger enkel anslutning och nätverk med olika sensorer på fältnivå och överföring av sensordata ända till molnet om så behövs. Oftast går det även att integrera sensordata i befintliga programvarulandskap. Data är direkt tillgängliga för Industri 4.0 eller så är de redan förbearbetade för att kunna hantera överordnade processer som förutseende underhåll, track and trace eller kvalitetskontroll.

> Hitta den lösning som passar dig

Analytics

Statusövervakning – en översikt: Med Analytics kan man analysera systemprestandan och statusen för alla registrerade data på ett smidigt sätt. Till exempel möjliggör programmet Logistics Diagnostic Analytics omfattande statusövervakning i realtid för automatiserade identifikationssystem. Vare sig det gäller uppföljning av enskilda objekt på ett transportband eller bearbetning av flera miljoner paket per dag i en anläggning: Med analysprogram från SICK har man alltid koll på alla relevanta data.

> Hitta den lösning som passar dig

Materiallagring

Högst upp på toppen

Just-in-time-produktion och Lean Production är moderna lagerkoncept, som automatiskt säkerställer påfyllning och på så vis stöder produktionsflödet. SICK erbjuder RFID- och kameralösning för automatiska beställningar av varor som lagras i kanban-hyllor eller andra Smart-Shelf-lösningar. Olika sensorlösningar kommer till användning även vid lagerinttag och lageruttag i automatiska lagersystem.

Automatisk lagring

Automatisk lagring utgörs av mycket komplexa konstruktioner, inom vilka processer sker med hög hastighet. Man behöver ha utmärkta sensorer för att allt ska ske friktionsfritt i dessa skytellager, smådelslager eller vertikala lagersystem. Sensorerna ser till att det inte förekommer några kollisioner, utskjutande delar, överfyllning eller felaktig placering som kan medföra stillestånd. Dessutom omfattas även perfekt kontroll av hyllfack.

> Hitta den lösning som passar dig

Smart hylla

Allt som tas ut måste komma in igen. Den enkla lösningen för lagring av lagerhyllor löser intelligenta hyllor automatiskt. Med hjälp av intelligenta kamera-, laser- och RFID-lösningar identifierar de när produkter tas ut eller när något har ställts in felaktigt. Beställningar för att hålla nivåerna av behållare korrekta sker också helautomatiskt.

> Hitta den lösning som passar dig

Lagring i öppet utrymme

Ibland behöver man använda stora lösningar vid materiallagring. Oavsett råmaterial eller mycket stora produktionsmedel och maskinverktyg, oavsett om det rör sig om ovanliga stål- och träkonstruktioner eller tillverkade bilar och andra stora slutprodukter. Även allt som behöver lagras i öppet utrymme är en del av varukretsloppet och kan registreras på ett smart sätt och spåras. Mobila identifieringslösningar hjälper till på utomhus och inomhus, liksom lokaliseringslösningar.

> Hitta den lösning som passar dig

Materiallastning och -lossning

Håll dig i rätt takt

Automatiseringsprocessen känner inga gränser. Utöver inleverans och utleverans, vid kommissionering eller i buffertlagret genomsyrar automatisering hela materialflödet i produktionen. Lastning och avlastning av maskiner eller transportmedel utgör ett viktigt gränssnitt mellan delprocesserna. Automatisering med robotar är nu också vanlig praxis. Variationer i produktionsprojektet kan dämpas av buffertlagret, och genom högre transparens och övervakning inom kommissioneringen kan man förhindra stillestånd på grund av att material eller produktionsmedel saknas. SICK erbjuder passande lösningar inom alla discipliner: Robotsystem, buffertlager och kommissionering.

Robotar

Robotar arbetar säkert. Men bara om arbetsinställningarna är korrekt. De många machine vision-lösningarna ser till att så är fallet. Oavsett om det rör sig om fastinstallerade Pick-and-place-robotar, gripande robotar eller automatisk palettlastning via robotar är det svårt att föreställa sig fungerande processkedjor utan robotar. Förutom att öka effektiviteten möjliggör de intelligenta sensorerna ett säkert samarbete mellan människor och robotar, och de gör dessutom hög flexibilitet.

> Hitta den lösning som passar dig

Buffertlager

Man kan minska produktionstillestånd eller faktiskt undvika dessa helt. Buffertlagret hjälper till med att överbrygga luckorna mellan de enskilda produktionsstegen, det vill säga mellan maskinerna. SICK erbjuder lösningar även för buffertlagret. Bland annat materialnivåerna i buffertbehållarna är avgörande för smidiga processer i buffertlager. Exempelvis TiM-serien från SICK mäter dessa nivåer enligt individuella krav.

> Hitta den lösning som passar dig

Kommissionering

En färdigtillverkad produkt är bara så bra som summan av alla dess delar. Med andra ord: En fullständig kommissionering via kodidentifiering säkerställer att inget saknas i slutet av tillverkningen och att det är korrekt produkt som är tillgänglig. Beroende på avläsningskrav och kodtyp används RFID-skriv-/läsenheter eller stationära streckkodsläsare för manuell eller automatisk scanning. Rätt sensorer ökar effektiviteten och förbättrar ergonomin på arbetsplatsen för alla typer av plockstationer.

> Hitta den lösning som passar dig

Materialtransport

Allt på rätt väg

Transporttekniken som används är avgörande. Oavsett om det rör sig om mobila plattformar, truckar, dragtruckar eller transportband: Att försörja produktionen med nya komponenter och returnera tomma behållare går mycket effektivt och smidigt med dessa tekniker. LiDAR-sensorer, lösningar för industriell bildbearbetning och radarsensorer gör transportband, autonoma, delautonoma och bemannade fordon säkrare i produktionen. Köbildning och produktionsstopp kan på så vis hindras, hinder på fordonens körväg upptäcks och kan undvikas, dessutom övervakas transportbanden på ett effektivt sätt. Och dessa lösningar kan också kompletteras med skydd för lasthantering under inleverans och utleverans.

Transportteknik

I vissa branscher är transportband en viktig del av produktion och logistik. Då är det bra att SICK även ger branschbaserade råd och lösningar. Olika lösningar ger stöd för identifiering, volymmätning eller närvarokontroll, bara för att bara nämna några exempel. Sist men inte minst är även säkerhetslösningarna en viktig del inom intralogistikens transportteknik.

> Hitta den lösning som passar dig

Mobila plattformar

Erfarenhet räknas. Med den modulbaserade lösningsportföljen för mobila plattformar kan man enkelt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering. Sensorlösningarna från SICK möter alla krav kring mobila plattformar och fordon och erbjuder flexibilitet till såväl förarlösa fordon (AGV) som speciella förarlösa fordonssystem (AGV-system).

> Hitta den lösning som passar dig

Truckar

Mänsklig säkerhet. Utöver förarlösa, mobila plattformar och delautonoma transportsystem ger intelligenta sensorer även stöd till förare som kör skjutvagnar, gaffeltruckar eller smalgångstruckar. Olika sensorer kan användas för detta för kontur- eller reflektorbaserad navigation, för grov- och finpositionering, för mätning och identifiering, men även för en optisk dataöverföring. Allt för säkerheten – tack vare kollisionsundvikande och positionsidentifiering.

> Hitta den lösning som passar dig

Downloads