Profilbrottskontroll

Vid extrudering av profiler med dimensioner upp till 200 mm x 250 mm (B x H) detekterar automationsljusridån FLG i ramkonstruktion tillförlitligt eventuella avbrott i den kontinuerligt extruderade profiler.