Nivåmätning i materialbehållaren

ultraljuds-nivåsensorn UP56 mäter kontinuerligt nivån i materialbehållaren. Alternativt kan vibrationsnivåvakten LBV3x0 i användas för att detektera min.- och max.-nivåer i materialbehållaren i stora siloanläggningar.