Hastighetsmätning

Den inkrementella pulsgivaren DFV60 använde ett friktionshjul för att exakt mäta förskjutningshastigheten för den extruderade plastplattan. Det erhållna mätvärdet används för att styra den nedströms anordnade sågen för dimensionering av plattor.