Beröringsfri hastighets- och längdmätning av extruderade gummiprofiler

Den beröringsfria linjära sensorn SPEETEC 1D mäter frammatningshastigheten för och längden av den extruderade gummiplattan mycket exakt. Mätvärdena kan användas för styrning och övervakning av de efterföljande anläggningskomponenterna.