Non-contact thickness measurement

Tjockleken i transparenta plastfolier resp. de olika skikten mäts av den kronomatiskt konfokalt arbetande avståndssensorn OC Sharp med bara ett sensorhuvud, exakt och beröringslöst.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision
  • Många olika mätområden mellan 600 µm och 12 mm
  • Kromatisk-konfokal sensorteknik för högsta möjliga tillförlitlighet och precision
  • Snabb mätfrekvens på upp till 4 000 Hz
  • Tillförlitlig mätning på många olika material och färger
  • Mätning av tjockleken på transparenta material med bara ett sensorhuvud (kromatisk-konfokal för en tjocklek fr.o.m. 30 µm och interferometrisk för en tjocklek fr.o.m. 3 µm).
  • En mycket liten ljuspunkt för mätning av mycket små objekt
  • Komfortabel parameterinställning med hjälp av OC Sharp program