Plast och gummi

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

MORE THAN A VISION

Våra lösningar för identifiering

mer
Plast och gummi
Produktionslogistik blir smart
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar
Smart Fluid Power
Samarbete i ögonhöjd
MORE THAN A VISION

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för plast- och gummiindustrin

Plast- och gummiindustrin levererar produkter till många olika branscher. I synnerhet motorfordons-, elektronik- och vitvaruindustrin liksom förpackningsindustrin har en betydande påverkan på utvecklingen inom denna industrisektor. Men även inom läkemedels-, sport- och leksaksindustrin förlitar man sig på produkter av plast och gummi. För att tillmötesgå alla krav som ställs från de olika industrigrenarna används en mängd olika tillverkningsmetoder och därmed olika typer av maskiner och utrustningar, exempelvis formsprutningsmaskiner, extrudrar, folie- och skumningsutrustningar samt varmformningsmaskiner. Olika material, exempelvis granulat, vätskor eller halvfabrikat bearbetas i olika, delvis automatiserade processer. Eftersom produktionen sker i mycket stor skala ställs höga krav på effektivitet och ekonomi samt på kvalitet och säkerhet. Med sin bransch- och sensorkunskap bidrar SICK avsevärt till att uppfylla dessa krav.

Trends & News

Kvalitetskontroll: visionssensorer förhindrar felaktig produktion vid formsprutningsmaskiner

ARBURG är en av världens ledande tillverkare av förstklassiga formsprutningsmaskiner. För en en maskin med vertikal fastspännings- och injektionsenhet letade företaget efter en lösning som detekterar felaktigt positionerade delar i god tid så att produktion av felaktiga delar kan förhindras.

> Mer

När maskinen kontrollerar sig själv

Jämn kvalitet, färre kasserade produkter, tillförlitlig del- och batchspårning, ökad transparens: användning av visionssensorer för kvalitetskontroller direkt i produktionsprocessen erbjuder en rad fördelar. En förutsättning för detta är passande visionslösningar som kan integreras snabbt och effektivt i en maskin.

> Mer

utmaningar

Säkerhet

Säkra maskiner säkerställer en hög kvalitet. SICK erbjuder den bredaste portföljen med säkerhetslösningar som utmärker sig genom hög integrationsgrad i den aktuella styrningen och ett omfattande serviceerbjudande med rådgivning, idrifttagning, träning och utbildning.

Kvalitetskontroller

SICK erbjuder passande lösningar för alla applikationer inom kvalitetskontroll: fiberförstärkare för närvarokontroll av detaljer i formsprutningsverktyg, displacement-sensorer för exakt mätning av extruderade profiler, visionssensorer för in-line-kvalitetskontroll samt smarta kameror för high-end-kontroll. På så sätt säkerställs den nödvändiga höga kvalitetsnivån.

Track-and-trace

Märkning med streckkoder och Data Matrix-kod är standard – identifieringen ställer dock höga krav på kodläsningen genom produkternas egenskaper liksom den transporttekniska omgivningen. SICK erbjuder passande industriavläsningssystem för plast- och gummiindustrin, som utmärker sig genom enkel integration, hög robusthet och avläsningssäkerhet samt snabb tillgänglighet efter att fel inträffat.

Flexibel automatisering

Massprodukter som tillverkas i typrelaterade stora serier, kräver en hög grad av automatisering i produktionen. Dessutom ökar antalet olika varianter och därmed kravet på kortare riggningstider, enklare manövrering och minimala stilleståndstider. Moderna och intelligenta sensorer från SICK sparar inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter.

Downloads