Kontakt
Feedback

Plast och gummi

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Plast- och gummiindustrin levererar produkter till många olika branscher. I synnerhet motorfordons-, elektronik- och vitvaruindustrin liksom förpackningsindustrin har en betydande påverkan på utvecklingen inom denna industrisektor. Men även inom läkemedels-, sport- och leksaksindustrin förlitar man sig på produkter av plast och gummi. För att tillmötesgå alla krav som ställs från de olika industrigrenarna används en mängd olika tillverkningsmetoder och därmed olika typer av maskiner och utrustningar, exempelvis formsprutningsmaskiner, extrudrar, folie- och skumningsutrustningar samt varmformningsmaskiner. Olika material, exempelvis granulat, vätskor eller halvfabrikat bearbetas i olika, delvis automatiserade processer. Eftersom produktionen sker i mycket stor skala ställs höga krav på effektivitet och ekonomi samt på kvalitet och säkerhet. Med sin bransch- och sensorkunskap bidrar SICK avsevärt till att uppfylla dessa krav.

Plast och gummi
Branschsegment 1
Formsprutning
Branschsegment 2
Extrudering
Branschsegment 3
Skumning
Branschsegment 4
Vidarebearbetning
Upp