Olja och gas

Arbetsuppgifter inom olje- och gasindustrin

Olje- och gasindustrin måste hela tiden väga pristryck och miljömedvetenhet mot varandra i sina ansträngningar att täcka det ökande energibehovet. Här krävs intelligenta lösningar för att kunna konkurrera på denna mycket konkurrensutsatta marknad. I många fall grundas enheterna, som är hjärtat i dessa lösningar, på sensorbaserade tekniker som bestämmer mängden och kvaliteten på kolväten – från borrhål till förbrukare, från utgångsprodukt till slutprodukt. Datauppgifterna som levereras av moderna sensorer möjliggör rena processer och en högre effektivitet eftersom SICK erbjuder ett brett utbud av produkter och system för tillförlitliga mätningar även under de mest krävande förhållandena.

Olja och gas
Branschsegment 1
Upstream
Branschsegment 2
Midstream
Branschsegment 3
Downstream

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering