Mobil automation

Automatisering av maskiner och fordon

SICK hjälper dig som kompetent sensorpartner med allt från helautomatiserade till autonomt mobila arbetsmaskiner.

Se trailer

Mobila applikationer

Automatiseringen blir mobil

Den snabba utvecklingen inom elektronik och sensorsystem bestämmer idag innovationsandelen i mobila arbetsmaskiner. Tillverkare och användare av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, bygg- och gruvmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon drar fördel av potentialen i intelligenta sensorer.

ta reda på mer

Outdoor Safety

Sätt nya gränser

Hög produktivitet är inte bara viktigt inomhus för våra kunder, utan även utomhus.

Mer
Mobil automation
Mobila applikationer
Outdoor Safety

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Intelligenta sensorer för effektiva mobila arbetsmaskiner

SICK hjälper dig som kompetent sensorpartner med allt från helautomatiserade till autonomt mobila arbetsmaskiner. Intelligenta lösningar för alla dagar uppstår genom integrering av sensorer och sensorsystem, önskemålen om hög produktivitet och samtidigt låga processkostnader tillgodoses. Branschen med mobil automatisering omfattar jordbruks- och skogsbruksmaskiner, entreprenörs- och bergborrmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon. Huvuduppgiften för sensorerna i mobil automatisering är kollisionsvarning, konturstyrning, positionering och detektering. SICK erbjuder en omfattande portfölj med standardsensorer, från intelligenta sensorer med integrerade applikationsalgoritmer till komplexa systemlösningar.

Kompetensfält

Lösningar – som gjorda för maskintillverkare

SICK har en omfattande och innovativ teknikportfölj. Baserat på dessa teknologier utvecklar SICK skräddarsydda sensorlösningar för mobila arbetsmaskiner. Portföljen sträcker sig från standardsensorer och sensorer med integrerade applikationsprogram till komplexa sensorsystemlösningar. Kontakta oss om du är intresserad. Vi ger dig gärna utförlig information.

Motion Control och positionering

Sensorer som pulsgivare, lutnings-, induktiva och ultraljudssensorer samt tryck- och nivågivare från SICK bildar grunden för ett flertal positionerings- och detekteringsuppgifter i mobila arbetsmaskiner.

Kollisionsvarning

Förarassistanssystem baserade på LiDAR-sensorer eller 3D-Vision-sensorer från SICK detekterar tillförlitligt blindzonerna runt arbetsfordonen och varnar operatörerna i tid för källor till faror och olyckor. På så sätt kan föraren identifiera möjliga kollisioner med objekt i tid och undvika dem. Fordonet och omgivningen skadas mer sällan. Därigenom minskar maskinstopp och reparationskostnader.

Konturstyrning

Förarassistanssystem för konturstyrning baserade på LiDAR-sensorer från SICK ökar mobila arbetsmaskiners effektivitet och avlastar samtidigt operatören. Registrerad rådata utvärderas tillsammans med flygplansdata direkt i sensorn tack vare intelligent sensorsystem med integrerat applikationsprogram. De applikationsrelevanta resultaten finns därmed tillgängliga utan beräkningsintensiv bearbetning i fordonstillverkarens förarassistanssystem.

Trends & News

3D-assistanssystemet Visionary-B förhindrar olyckor vid backning

Varje höst tornar berg av sockerbetor upp sig på Pfeifer & Langen i Köln. Under den så kallade kampanjen levereras miljontals sockerbetor till en av Europas ledande sockertillverkare. Ett gigantiskt logistiskt arbete uppstår vid de ändlösa leveranserna med tunga lastbilar och omlastningen med hjullastare. För att öka säkerheten beträffande kollisionsundvikande vid omlastningsplatsen för backande hjullastare och arbetare, beslutade sig sockerproducenten tillsammans med yrkesorganisationen RCI för de skarpa ögonen hos 3D-förarassistanssystemet Visionary-B CV från SICK.

> Mer

Mobila arbetsmaskiner – smarta tack vare sensorer

Den snabba utvecklingen inom elektronik och sensorsystem bestämmer idag innovationsandelen i mobila arbetsmaskiner. Tillverkare och användare av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, bygg- och gruvmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon nyttjar potentialen i intelligenta sensorer från SICK. Processerna blir effektivare, exaktare och miljövänligare.

> Mer

Undvika olyckor och krockar med förarassistanssystem

Vid flygplanens markhantering uppstår skador på flera miljarder dollar varje år som leder till höga ersättningar för försäkringsgivaren. Därför belastas marktrafiktjänsten med högre försäkringspremier. För att undvika skador satsar Lufthansa LEOS GmbH på SICKs erfarenhet inom laserscanning vid push-back av flygplan och provar förarassistanssystemet APS från SICK i sin flotta med push-backtruckar. LEOS driver en flotta med sammanlagt 38 push-backtruckar i Frankfurt och München. Varje truck utför i genomsnitt mellan åtta och femton dragningar eller pushbacks per dag. Då kan det inträffa kollisioner med objekt eller andra fordon som befinner sig på start- och landningsbanan eller i hangaren.

> Mer

Downloads