Kontakt
Feedback

Mobil automation

Intelligenta sensorer för effektiva mobila arbetsmaskiner

SICK hjälper dig som kompetent sensorpartner med allt från helautomatiserade till autonomt mobila arbetsmaskiner. Intelligenta lösningar för alla dagar uppstår genom integrering av sensorer och sensorsystem, önskemålen om hög produktivitet och samtidigt låga processkostnader tillgodoses. Branschen med mobil automatisering omfattar jordbruks- och skogsbruksmaskiner, entreprenörs- och bergborrmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon. Huvuduppgiften för sensorerna i mobil automatisering är kollisionsvarning, konturstyrning, positionering och detektering. SICK erbjuder en omfattande portfölj med standardsensorer, från intelligenta sensorer med integrerade applikationsalgoritmer till komplexa systemlösningar.

Mobil automation
Sensor solutions for Mobile Automation
Upp