Metall och stål

Nå högre nivåer inom stål-, aluminium och kopparindustrin med intelligenta sensorsystem

Mer

Stålindustrin

För att öka effektiviteten bör man hålla huvudet kallt – även vid 1 400 grader.

Se trailer

Friktionsfri transport

Effektiva lösningar för transportband

Ett arbetsberg! Många industrier hanterar bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar.

Mer

Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Lösningar från SICK för CCUS-tillämpningar

Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

Mer

Outdoor Safety

Sätt nya gränser

Hög produktivitet är inte bara viktigt inomhus för våra kunder, utan även utomhus.

Mer
Metall och stål
Stålindustrin
Friktionsfri transport
Avskiljning, användning och lagring av koldioxid
Dags för väte
Outdoor Safety

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Filtrera enligt:

översikt

Sensorlösningar för metall- och stålindustrin

Intelligenta sensorer behövs på många ställen inom produktion, bearbetning, transport och förvaring av metalliska ämnen. Där garanterar sensorerna en effektiv och säker produktion samt en felfri bearbetning. SICK har kompetens och kunskap inom många olika användningsområden: positionering av kranar, maskindelar och material, volymflödes- och nivåmätning i silor och på transportband, övervakning av relevanta värden för processtyrning, säkra riskområden. Detta är bara ett utdrag ur det breda lösningsspektrumet från SICK.

Trends & News

Mätning på gränsen: Hur ”brandmästarna” från SICK sparar energi med avgasanalyser

Stålet skimrar i en ljust orange ton i den elektriska ljusbågsugnen. Lågorna flammar upp ur den smala springan mellan ugnskärlet och avgasröret, värmen kastar sig bokstavligen mot dig. Ett sådant tillstånd kallar stålarbetarna för en ”hård miljö”. Dessa extrema förhållanden för människor och utrustning kräver särskilda färdigheter för att man ska kunna bemästra dem. SICK arbetar med rökgasmätning i ljusbågsugnar och intensiv övervakning av cementugnar med beprövade lösningar för att optimera processerna. Förutom säkerhetsaspekter genom gasanalyser och övervakning av läckage medför detta framför allt energibesparingar.

> Mer

Fri sikt för smides- och transportmanipulatorer med 3D-vision

Det är säkrast att inte komma i vägen för smidesmanipulatorerna. Transport- och hanteringsmaskinerna från DANGO & DIENENTHAL väga upp till 1 000 ton. Och deras last på upp till 350 ton är dessutom het – även om stålindustrin hellre säger ”varm”, trots att man talar om en glödande smidesdetalj med en temperatur på upp till 1 200 grader Celsius. Kraven på driftsäkerheten är också hög. 3D-vision från SICK ger förare av smides- och transportmanipulatorer bättre sikt vid styrning av transport- och hanteringsmaskiner – framför allt bakåt.

> Mer

3D-inspektion i stålverk: inga problem för Ranger3

Optisk 3D-inspektion i den varma delen av produktionen i stränggjuterier, varm- och rörvalsverk – där glödande ytor, värme, smuts och fukt hör till vardagen? För IMS Messsysteme GmbH – marknadsledande på detta område – är det en viktig kärnkompetens. Sedan ett år använder företaget Ranger3 från SICK, en 3D-visionssensor vars prestanda förbättrar de egna inspektionssystemen betydligt och dessutom öppnar nya applikationsområden och affärsmöjligheter.

> Mer

Användningsområden

Säkring och skydd

Det är inte bara viktigt att skydda människor. Även fabriken med maskiner behöver skyddas mot skador och förluster. SICK erbjuder lösningar för kollisionsskydd, åtkomstkontroll till riskzoner och olycksförebyggande både i och utanför produktionsbyggnader.

Emissionsmätning

Mätsystemen kontrollerar antingen att utsläppsstandarderna uppnås och följs eller så rapporterar de endast överträdelser av gränsvärden. I vilket fall som helst litar den driftansvarige för metall- och stålverk på expertisen från SICK vad gäller val av lämpliga lösningar för mätning av gasflöden och dammkoncentrationer och för gasanalys.

Materialflödesoptimering

2D-LiDAR-sensorer och flödesgivare mäter volymflödet på transportband. Nivågivare övervakar siloinnehåll och materialutmatningstrattar. Pulsgivare och sensorer för detektion styr doseringsprocesser. Materialhanteringen kan också dra nytta av sensorteknik från SICK: produktionseffektiviteten ökar

Downloads