Kontakt
Feedback

Metall och stål

Utmaningar inom metall- och stålindustrin

Intelligenta sensorer behövs på många ställen inom produktion, bearbetning, transport och förvaring av metalliska ämnen. Där garanterar sensorerna en effektiv och säker produktion samt en felfri bearbetning. SICK har kompetens och kunskap inom många olika användningsområden: positionering av kranar, maskindelar och material, volymflödes- och nivåmätning i silor och på transportband, övervakning av relevanta värden för processtyrning, säkra riskområden. Detta är bara ett utdrag ur det breda lösningsspektrumet från SICK.

Metall och stål
Branschsegment 1
Stål

From micron to mile. In all dimensions. Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer.  

Ta reda på mer

Upp