Kontakt
Feedback

Produkträkning vid inloppet

En typisk tillämpning på förpackningsmaskiner är objekträkning för kontroll och styrning av produktflödet. Reflexljusbom WLG16 känner tillförlitligt av transparenta objekt och går att ställa in specifikt på resp. applikation mha. manövreringskonceptet BluePilot med bara två moment. Folier, tråg, glas- och plastflaskor eller foliebrott, WLG16 känner tillförlitligt av allt och har bibehållen överblick även vid smuts tack vare AutoAdapt-tekniken.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj W16
  Raketstarten inom objektdetektering
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Upp