Kontakt
Feedback

Övervakning av pneumatiktrycket

Systemtrycket kräver övervakning för smidig drift av Toploadern. Den elektroniska tryckvakten PAC50 är speciellt lämplig för denna applikation. Den är enkel att hantera med tre stora funktionsknappar och en stor display. Sifferfärgen på tryckbrytardisplayen visar om systemtrycket ligger inom börintervallet. Tillvalet med IO-Link-gränssnitt PAC50 reducerar stilleståndstider vid formatbyte och sensorbyte.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Produktfamilj PAC50
  Övervakar trycket bättre
  • Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
  • Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
  • Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
  • Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
  • Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
  • Variant för läckdetektering
  • IO-Link
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Upp