Kontakt
Feedback

Kontroll av fullständig kartongfyllning

En ofullständigt fylld kartong kan ge återkallelser och missnöjda kunder. 3D-Vision-sensor TriSpector1030 använd som kamera scannar formerna i rörelse eller stillestånd och känner av fyllningens volym och felaktig kartongform. Den genererade 3D-bilden visar om kartongen är fullständigt fylld.

Upp