Volym-, form- och dimensionskontroll

Minimalt utstick är jätteviktigt vid livsmedelsframställning. Det krävs kontroll av småfranskornas och påläggens volymer, form och dimensioner för maxkvalitet. Inspektioner med 3D-Vision-sensor TriSpectorP1000 ger värden oberoende av kontrast och färg. Det optimerar processen och minskar utsticken.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Skräddarsydda 3D-lösningar för flexibel automation
  • 3D-, 2D- och profilinspektion av rörliga delar
  • Bildbearbetning, belysning och analys – kombinerat i en enda enhet
  • SICK AppSpace, programmerbar 3D-kamera
  • Fullständig flexibilitet för skräddarsydda lösningar
  • SICK algoritm API och HALCON
  • Fabrikskalibrerade 3D-data
  • Webbgränssnitt