Livsmedel och drycker

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Hygienic Solutions

Hygienanpassade sensorlösningar för de mest skilda utmaningar

mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Mer

Bevisat säker

Tillförlitliga sensorlösningar för ökad livsmedelssäkerhet

Framsteg inom livsmedelstekniken, globaliseringen av handeln, men även våra förändrade matvanor, har skapat nya ramvillkor för produktion och konsumtion av livsmedel...

mer
Livsmedel och drycker
Hygienic Solutions
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Logistiken blir smart
Bevisat säker

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för livsmedels- och dryckesindustrin

Inom detta produktområde gäller extra höga hygienkrav eftersom de påverkar förpackningsprocessen. Sensorsystem från SICK används inom torr- och våtområden inom dessa industrier och med en mycket imponerande hög tillgänglighet och flexibilitet. Sensorutrustningar från SICK är enkla att hantera, vilket ger minskade driftstopptider vid produktväxlingar.

Trends & News

Konstant kontroll av filmbanor så att inget går fel

Inom konsumentvaruindustrin, särskilt vad gäller förpackning och tryckning, är behandlingen av filmbanor en särskild utmaning. Exakt styrning av materialbanan, korrekt materialspänning inne i maskinen eller skärning på korrekt ställe i slutet av banan är avgörande för effektiva och exakta processresultat. Lösningarna från SICK hjälper till med alla dessa processsteg – till exempel med rätt registreringssensorer eller automationsljusridåer.

> Mer

Hygienic Sensor Solutions: Rostfritt stål gör processerna säkrare och bättre

Hygienisk anläggningsdesign – och här särskilt oxkså hygieniska automatiseringskomponenter – kan minimera kontamineringsriske för tillverkaren: sensorerna och systemlösningarna i rostfritt stål från SICK ger inte mikrober och bakterier någon chans.

> Mer

Spårbarhet på artikelnivå tack vare identteknik

Det finns många anledningar till att återkalla livsmedel. Inte bara skadar de tillverkarens image, de drar också ofta med sig enorma kostnader, vilka blir högre ju oklarare ändproduktens vistelseort är. Utöver detta får ingen tid gå förlorad vid återkallelsen. Identifikationssystem och integrationsteknik gör det möjligt att identifiera livsmedel fortlöpande på vägen från tillverkare till slutkund, för att i värsta fall ”med ett musklick” kunna spåra i realtid och på artikelnivå.

> Mer

3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp för pick-and-place-uppgifter

Inom livsmedelsindustrin är en hygiensk primärförpackning av känsliga öppna livsmedel mycket viktig. För att möjliggöra den här processen i en robotcell arbetar SICK tillsammans med robottillverkaren Stäubli. 3D-vision-sensorn TriSpectorP1000 från SICK och den fyraxliga FAST picker TP80 he från Stäubli löser tillsammans plockprocesser på det löpande bandet. 3D-delarna lokaliseras därmed med Belt-Picking-SensorApp och implementeras med hjälp av SICK AppSpace.

> Mer

utmaningar

Flexibel automation - detektera och mäta

Olika inköpsstorlekar och individuella kundönskemål kräver flexibla maskiner och ett brett spektrum av intelligenta sensorer för att detektera objekt och för att mäta fysiska storheter. Intelligenta sensorer från SICK lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter. Förebyggande underhåll minskar stilleståndstiderna. Smart Tasks levererar korrekt information för processeffektivitet i rätt tid direkt från sensorn. Därmed blir industri 4.0 verklighet.

Säkerhet - säkra

Den modulära uppbyggnaden av moderna förpackningsmaskiner och -anläggningar kräver ett intelligent och flexibelt säkerhetskoncept. SICK garanterar med sina säkerhetslösningar skydd av människa och maskin, optimerar produktionen och reducerar maskinens ytbehov. Att utveckla och erbjuda globalt standardiserade tjänster kring säkerhetstekniken står i centrum för våra uppgifter. Till detta hör idrifttagande, reparation och modernisering. I egenskap av ackrediterat inspektionsställe erbjuder SICK inspektion av skyddsåtgärder enligt gällande föreskrifter och standarder globalt.

Kvalitetskontroll – Övervaka och kontrollera

I alla branscher inom förpackningsindustrin, vare sig det handlar om läkemedel, kosmetika, livsmedel och drycker, hushållsvaror eller hygien, räknas tillförlitlig kvalitet och varor till viktiga företagsmål. För att garantera en kontinuerligt god kvalitet vid höga genomströmningshastigheter på förpackningsmaskiner krävs en kvalitetskontroll som motsvarar de högsta kraven. Vare sig det handlar om standardsensorik, kompletta system eller servicetjänster erbjuder SICK intelligenta sensorlösning med toppmodern teknik för alla förpackningsbranscher. Kvalitet är ingen slump.

Track-and-Trace – Identifiera och följa

En tillförlitlig objektidentifikation är grunden för spårbarhet med serialisering och aggregation och för en kontinuerlig kvalitetsförbättring. Dessutom krävs kompletta systemlösningar för inventariehantering och återanvändbarhet av flergångsbehållare och förpackningar. Därför har SICK ett brett sortiment, från kompakta, lättintegrerade enheter till konfigurerbara, fristående lösningar och programmerbara höghastighetskameror. Vid fast installerade och mobila läsenheter använder SICK olika teknologier för att registrera streckkoder, 2D-koder och RFID.

Downloads