Lager- och transportteknik

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

mer

Lokalisering

Transparens över gränserna

Se trailer

Smart Sensors

Informationsleverantörer för Industri 4.0

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer
Lager- och transportteknik
Logistiken blir smart
Lokalisering
Smart Sensors
Samarbete i ögonhöjd

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Flexibilitet och lönsamhet – konkurrensfördelar inom lager- och transporttekniken

Lager- och transporttekniken spelar en central roll inom internlogistiken. Här krävs ett största genomflöde och en optimal användning av lagerutrymmet. Mycket dynamiska marknader, innovativa logistikprocesser och variabelt transportgods ställer mycket höga krav på flexibiliteten. Sensorerna är då en stor påverkande faktor. SICK erbjuder inte bara ett komplett sensor- och tjänsteutbud, utan har även en omfattande kompetens inom branschen: ett komplett paket med ett avgörande mervärde för framgång inom lager- och transporttekniken.

Trends & News

Övervakar logistikdata, fattar rätt beslut snabbare

I distributionscentraler med högt genomflöde registrerar och kommunicerar sensorer en stor mängd logistikdata varje dag. Den verkliga utmaningen är dock att registrera alla data och att tolka dem. Programmet Package Analytics från SICK samlar ihop dessa data för att underlätta visualiseringen av alla SICK-sensordata så att snabba och välgrundade logistikbeslut kan fattas.

> Mer

Kompletta sensorlösningar för AGC-system i distributionscentraler för kurir, express, paket och post

Industri 4.0 – med det inneboende kravet på måttsydda flexibla intralogistiska lösningar – implementeras mer och mer i kurir-, express-, paket- och postbranschen. Automated Guided Carts (AGC) och dragtruckar är effektiva kompletteringar och alternativ till vanliga materialflödes- och sorteringsanläggningar. SICK erbjuder ett modulärt Eco-system för detta – med sensorlösningar som säkrar förarlösa fordon och effektiva verktyg som gör intralogistiken mer produktiv.

> Mer

utmaningar

Detektering

Med detektionslösningar för identifiering av framkanter, beläggning, utskjutande delar, ändlägen, nivåer osv. blir processerna mycket stabila med högsta prestanda. Maximeringen av genomflödet är beroende av optimal fininställning av alla sensoruppgifter. SICK har rätt sensor för varje uppgift.

Identifiering

Den automatiska identifieringen av produkter är en viktig uppgift inom lager- och transportteknik. Inom automatisk identifiering behärskar SICK inte bara alla viktiga tekniker, utan ställer även de relevanta frågorna för att göra det rätta valet för varje uppgift ur teknikportföljen (RFID, laserbaserad stationära streckkodsläsare och kamerabaserad kodläsare).

Positionering

Sensorer från SICK säkerställer högsta positioneringsnoggrannhet, repeterbarhet och hastighet för optimala cykeltider. Med en omfattande portfölj med avståndssensorer, pulsgivare och visionssensorer säkerställs den optimala anpassningen till kraven från respektive applikation.

Mätning

Ljusridåer, LiDAR-sensorer, kamerasystem och vågar mäter avstånd, överhäng, måttprofiler, förpackningsvolymer och vikt. Informationen som tillhandahålls av dessa enheter möjliggör effektivitet och processäkerhet även vid viktiga lager- och transportuppgifter.

Säkerhet

Inom säkerhet möjliggör sensorer, system, lösningar och tjänster från SICK uppfyllandet av säkerhetskrav enligt lagar och standarder. De utför effektiv säkring av riskområden, möjliggör säkra och ergonomiska arbetsplatser samt högsta tillgänglighet av anläggningen.

Måttsydda lösningar

SICK har en omfattande och innovativ teknikportfölj. Utifrån denna utvecklar SICK måttsydda sensorlösningar för tillverkare av lager- och transportteknik. Portföljen sträcker sig från standardsensorer till komplexa sensorsystemlösningar. SICK tillhandahåller gärna mer information om detta.

Downloads