Detektering

Med detektionslösningar för identifiering av framkanter, beläggning, utskjutande delar, ändlägen, nivåer osv. blir processerna mycket stabila med högsta prestanda. Maximeringen av genomflödet är beroende av optimal fininställning av alla sensoruppgifter. SICK har rätt sensor för varje uppgift.

Detektering